VGs

 

Zaterdag 10 november 2018:
Vergadering
Begin: 14u30
Einde: 18u00
Locatie: Het lokaal.
Zaterdag 17 november 2018: Vergadering
Begin: 14u30
Einde: 18u00

Locatie: Lokaal 
Zaterdag 24 november 2018: Financiële actie
Begin: 14u
Einde: 17u
Locatie: Onderstraat 23, Gent

Wij komen op tijd en in uniform.

WITTE SCHOENEN = POMPEN

 

Vossen Wolven Marters Beren Konijnen Meeuwen Herten Poema’s
Arthur Victor DV Viktor S. Wannes Hagar Rania Jeanne Mona
Lowie Briek Oliver Lars Bas Emma Mina Lisa
Edgar Niels Yako Bert Felix Cosette Luka Lies
Joos Julot Warre Nicolas Nino Hanna Claude Jill
Milan Tijs Jerome Achille Leon Elise Cecile Lydia
Vic Esteban Pierre Ramses Briek Louise Martha Jackie
Dries Liam Louis DV Jules Wout Jeanne Julia Anna
Viktor Elliot Pieter Nic Louis VN Jana
Lukas Robbe