Aanspreekpersoon Integriteit

Wat?

De Aanspreekpersoon Integriteit, kortweg API, is de persoon die je kan contacteren als er sprake is van een integriteitsschending. Dat is elke vorm van lichamelijk, seksueel, moreel of psychisch gedrag waarvan jij vindt dat het over jouw grens gaat of over de grens van iemand anders.

Wie kan er terecht bij de API?

Iedereen die op een bepaalde manier betrokken is bij onze scouts kan de API contacteren. Je hoeft zelf geen slachtoffer of getuige van bepaald gedrag te zijn. Zodra je een vermoeden of een slecht gevoel hebt, kan je contact opnemen.

Wat doet de API?

De API gaat aan de slag met wat jij vertelt, elke melding wordt serieus genomen. 

  • Eerste contact: de API luistert naar jouw verhaal en probeert zo de situatie in te schatten. 
  • Coördinatie + doorverwijzing: nadien zal de API samen met jou bekijken hoe de situatie het beste aangepakt kan worden en eventueel doorverwijzen naar andere organisaties. De API probeert de situatie beter te begrijpen en contacteert eventueel andere betrokkenen. Dat gebeurt altijd in overleg met jou. 
  • Opvolging: de API volgt de situatie op tot alles afgehandeld is. Samen bekijken jullie hoe de nazorg het beste aangepakt kan worden. 

Wat doet de API niet? 

  • Hulpverlening: de API is geen hulpverlener en zal geen persoonlijk begeleidingstraject opstarten. Wel zal de API elke melding zo goed mogelijk opvolgen en ervoor zorgen dat er een goede doorverwijzing is naar de hulpverlening als dat nodig is. 
  • Onderzoeken: de API praat met de betrokkenen en probeert een goed beeld te krijgen van de situatie. Op basis daarvan zal de API de meest geschikte opvolging voorzien. De API zal echter nooit op onderzoek uitgaan naar wie juist de schuldige is en de reden waarom die schuldig is. 
  • Publieke bekendmaking: de API heeft geen beroepsgeheim, maar zal een melding nooit doorvertellen aan personen die niet kunnen helpen bij de opvolging. 

Hoe gaat de API te werk?

De API gaat altijd heel discreet te werk, maar heeft geen beroepsgeheim. Als de API een melding krijgt die volgens hen bedreigend is, zal die de politie of een andere instantie contacteren. Dat gebeurt wel altijd na overleg met de melder. De API heeft vooral een adviserende rol. De focus van de API ligt op het welbevinden van de betrokken partijen.

De API’s van FOS De Reiger

Binnen onze scouts hebben we vier API’s. Op deze manier verzekeren we dat elke persoon bij iemand terecht kan waarbij hij/zij/die zich goed voelt. Je kan steeds bellen of sms’en naar één van deze personen, of hun aanspreken tijdens de scoutsuren.

Een vrouwelijke eenheidsleider:

Warmhartige Zifio

+32 491 64 39 17

Een mannelijke eenheidsleider:

Bedaarde Grijsbok

+32 491 63 59 79

Een vrouwelijke leider:

Guitige Zeehond

+32 483 20 05 85

Een mannelijke leider:

Blijmoedige Waterhond

+32 468 21 02 72