Fiscaal attesten

Vanaf fiscaal jaar 2023 kan je je fiscale attesten voor groot kamp en mutualiteitsattesten van alle inschrijvingen dowloaden op ledenbeheer. Login op je Ledenbeheer account en klik in het menu op ‘Attesten’. Daar zie je alle attesten die beschikbaar zijn (enkel betaalde kostennota’s worden een mutualiteitsattest). Ingeschreven op een kamp, dan kun je je fiscale attesten downloaden in je account (enkel leden jonger dan 14 jaar). Klik hier om rechtstreeks naar de attesten te gaan.

Voor het fiscale attesten dien je wel gegevens zoals adres en rijskregeisternummer aan te vullen. Bij wie dat nog niet het geval is, neem best contact op met de eenheidsleiding.