Inschrijvingen scoutsjaar 2023 – 2024

Nieuwe leden kunnen zich inschrijven vanaf 14 augustus 2023 om 11uur. Dit kan via een link op de voorpagina die vanaf dan zal verschijnen. Leden van vorig jaar hebben al een uitnodiging gekregen om zich opnieuw in te schrijven.

Onze jongste tak, de bevertak bestaat uit kinderen van 6 tot 7 jaar en de welpentak uit kinderen van 8 tot 9 jaar.

INSCHRIJVINGEN:

Sinds jaren geniet FOS De Reiger veel belangstelling, zowel van ouders als kinderen. De leiding wenst een kwaliteitsvolle begeleiding te bezorgen aan uw kind(eren). Wij zoeken dan ook naar een optimale mix tussen kwaliteit en kwantiteit: ook voor de vrijwillige leiding is de “span of control” niet onbeperkt. Dit betekent concreet dat wij (elk jaar opnieuw) het aantal inschrijvingen noodzakelijkerwijze beperken tot hetgeen de leiding maximaal aankan, zonder aan kwaliteit in te boeten.

Om de inschrijvingen zo vlot mogelijk te laten verlopen, herinneren wij u graag aan enkele basisregels :

  • Wie eerst komt, eerst maalt;
  • Elke tak (Bevers, Welpen, JVG’s, VG’s, Seniors) kent een numerieke beperking. momenteel is dit 35 per geboortejaar. Wanneer geen instap mogelijk is, kan er worden ingeschreven op de wachtlijst.
  • Wie in 2022-2023 reeds was ingeschreven, heeft tijdens kamp een uitnodiging ontvangen om zich opnieuw in te schrijven.
  • Voorinschrijvingen/ voorrangsregels
    • broers of zussen van kinderen die reeds ingeschreven waren in het jaar 2022-2023;
    • kinderen van (ex)-leden;
  • Bevers van 5 jaar kunnen zich inschrijven op voorwaarde dat ze 6 jaar worden vóór 1 januari 2024.

Lidgeld
Ieder jaar zijn er mensen die het overschrijven van het lidgeld laten aanslepen, wat voor het secretariaat onnodig veel administratie oplevert. Daarom vragen wij om het lidgeld te storten vóór eind oktober. Vergeet niet dat je kind niet meer verzekerd is na oktober. Noch wij noch FOS Open Scouting kunnen dan nog aansprakelijk worden gesteld.

Nieuw Lid: €95

Lid vorig jaar: €90

Comitélid: €35

Wanneer je nieuw ingeschreven bent, mag je 3x komen op “proef”. Dit houdt in dat je nog geen lidgeld betaalt en dat er geen uniformplicht is. Na deze proefperiode moet er lidgeld betaald worden. Ook een uniform wordt dan noodzakelijk.

Met het lidgeld is het kind verzekerd en is het officieel lid van 191ste FOS De Reiger & lid van onze overkoepelende organisatie FOS Open Scouting.