2020-2021

Onze jongste tak, de bevertak bestaat uit kinderen van 6 tot 7 jaar en de welpentak uit kinderen van 8 tot 9 jaar.

INSCHRIJVINGEN:

Tijdens het jaar gebeuren er geen inschrijvingen, noch nieuwe leden, noch op de wachtlijst.

Sinds jaren geniet FOS De Reiger veel belangstelling, zowel van ouders als kinderen. De leiding wenst een kwaliteitsvolle begeleiding te bezorgen aan uw kind(eren). Wij zoeken dan ook naar een optimale mix tussen kwaliteit en kwantiteit: ook voor de vrijwillige leiding is de “span of control” niet onbeperkt. Dit betekent concreet dat wij (elk jaar opnieuw) het aantal inschrijvingen noodzakelijkerwijze beperken tot hetgeen de leiding maximaal aankan, zonder aan kwaliteit in te boeten.

Om de inschrijvingen zo vlot mogelijk te laten verlopen, herinneren wij u graag aan enkele basisregels :

 • Wie eerst komt, eerst maalt; wij rekenen op uw wederzijds verantwoordelijkheidsgevoel: gelieve bij het aanschuiven de volgorde van aankomst van uw voorganger(s) te respecteren. De leiding kan hier onmogelijk een politietaak opnemen, en is zeker niet aansprakelijk voor eventuele discussies.
 • Elke tak (Bevers, Welpen, JVG’s, VG’s, Seniors) kent een numerieke beperking.
  Wanneer geen instap mogelijk is, kan er worden ingeschreven op de wachtlijst.
 • Wie in 2017-2018 reeds was ingeschreven, worden automatisch terug ingeschreven, behoudens tegenbericht.
 • Voorinschrijvingen/ voorrangsregels
  • broers of zussen van kinderen die reeds ingeschreven waren in het jaar 2019-2020;
  • kinderen van (ex)-leden;
 • Wachtlijst: Deze wachtlijst werd op de inschrijvingsdag van 2012 gestart en werkt volgens geboortejaar. De wachtlijst wordt enkel aangevuld op inschrijvingsdagen, NIET doorheen het jaar. Tijdens het scoutsjaar worden tot eind november eventueel vrijgekomen plaatsen opgevuld met kinderen die op deze wachtlijst staan.
 • Bevers van 5 jaar kunnen zich inschrijven op voorwaarde dat ze 6 jaar worden vóór 1 januari 2020.

Lidgeld
Ieder jaar zijn er mensen die het overschrijven van het lidgeld laten aanslepen, wat voor het secretariaat onnodig veel administratie oplevert. Daarom vragen wij om het lidgeld te storten vóór eind oktober. Vergeet niet dat je kind niet meer verzekerd is na oktober. Noch wij noch FOS Open Scouting kunnen dan nog aansprakelijk worden gesteld.

Nieuw Lid: €95

Lid vorig jaar: €90

Comitélid: €35

Wanneer je nieuw ingeschreven bent, mag je 3x komen op “proef”. Dit houdt in dat je nog geen lidgeld betaalt en dat er geen uniformplicht is. Na deze proefperiode moet er lidgeld betaald worden. Ook een uniform wordt dan noodzakelijk.

Met het lidgeld is het kind verzekerd en is het officieel lid van 191ste FOS De Reiger & lid van onze overkoepelende organisatie FOS Open Scouting. Details over de verzekering van FOS Open Scouting vindt u hier. FOS Open Scouting is verzekerd bij Ethias, de algemene voorwaarden en bijzonder voorwaarden zijn terug te vinden op bijstaande links.

Lidgeld over te schrijven op rekeningnummer:

IBAN: BE45 4453 5704 0189

(445-3570401-89)

De Reiger – Lidgeld

Sneppenbrugstraat 6

9000 GENT

 Vermeld a.u.b. de naam van het kind