Ongevalsaangifte

Het document dat u hier vindt, is noodzakelijk wanneer er met uw kind een ongeval is gebeurd. Deze aangifte moet worden ingevuld anders komt de verzekering niet tussen. In principe vullen wij dit document in voor u. Ook wanneer een dokter geraadpleegd wordt zal dit document door ons worden meegenomen.

Waarom dan dit formulier?

Stel: uw kind komt zaterdagavond terug van de scoutsvergadering en is gevallen. Hij of zij heeft dit niet gemeld aan de leiding en u stelt ‘s avonds vast dat er toch iets meer aan de hand is dan een schaafwonde of wat blauwe plekken. Dan moet u dit formulier afdrukken en meenemen naar de desbetreffende arts. Op die manier bespaart u uzelf een hele hoop tijd. Ook wij kunnen dan dit formulier verder vervolledigen zodat het snel kan worden opgestuurd.

Het formulier is volledig, en nu?

Wanneer het formulier volledig is ingevuld moet het worden opgestuurd naar de verzekeraar.

Adres:
N.V. ARENA
Tweekerkenstraat 14
B-1000 BRUSSEL
België

Dit adres is ook terug te vinden rechts bovenaan op de ongevalsaangifte.